Združenie exallievov don Bosca na Slovensku

Exallievi sme odchovanci saleziánskych diel. Riadime sa heslom, ktoré nám zanechal Don Bosco: "Buďte čestní občania a dobrí kresťania" a snažíme sa robiť našu spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, hodnotami a konaním. Využívame pri tom našu profesionalitu, odbornosť, nadobudnuté vedomosti a schopnosti. Za pomoci duchovných, rodinných, kultúrnych, spoločenských, športových a podnikateľských aktivít a projektov napĺňame naše poslanie pomáhať a robiť spoločnosť lepšou.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.